Je pochopitelné, že hlavním cílem každého podnikání je vydělat peníze. Přeloženo do srozumitelnější řeči, znamená to mít zisk, a to ideálně takový, aby stále stoupal. K tomu jsou samozřejmě potřeba zákazníci a k jejich přilákání nám pak slouží nejrůznější metody propagace. Mezi ně patří samozřejmě reklamy, ale nejsou jediné. Další možností je i metodika SEO. O co se jedná?   Ve stručnosti […]