S ohledem na rozměry jízdních kol není jejich přeprava autem úplně jednoduchá, chceme-li kolo převézt v kufru vozu, ve většině případů musíme odmontovat kola a nic moc dalšího se do kufru již nevejde. Ještě horší se zabraným místem je situace, kdy jedeme například na dlouhou dovolenou a potřebujeme spoustu jiných věcí, od oblečení až po další sportovní potřeby.

Na trhu je k dispozici velké množství nosičů na kola, umisťují se na střechu automobilu, na jeho záď, nebo za vozidlo, v případě montáže nosičů na tažné zařízení.

kolo auto

Na střechu automobilu se nosiče kol umisťují na příčníky, ke kterým jsou pevně přišroubovány. Některé modely bývají vybaveny zámkem, který zamkne nosič k příčníku, i zámkem, který uzamkne k nosiči přepravované jízdní kolo. Lze tedy zabránit nebo ztížit jak odcizení přepravovaného jízdního kola, tak samotného nosiče. Obvykle, podle typu vozu, lze na střechu umístit až 4 nosiče pro 4 kola, přitom je třeba brát ohled na maximální povolené zatížení střechy, které je stanoveno výrobcem vozu a v žádném případě jej nepřekračovat. Velmi důležité je zajištění bezpečnosti při jízdě s jízdními koly. Doporučuje se jejich správné a pevné uchycení kontrolovat na pravidelných zastávkách. Uvolněné jízdní kolo může napáchat velké škody nejen na majetku, ale i na zdraví a životech ostatních účastníků silničního provozu.

kolo silnice pád

Držák kola na tažné zařízení se uchytí na tažné zařízení, některé modely jsou vybaveny vlastními světly pro osvětlení vozidla a držákem pro registrační značku. Jsou vyrobeny z pevné ocelové konstrukce a hliníkových lyžin, lze na nich přepravovat 2, 3 nebo 4 jízdní kola. Jejich výhodou oproti střešním nosičům je snadnější manipulace s koly, ta se nemusí zvedat vysoko na střechu, nezvětšuje se celková výška vozu a lze říci, že vůz má nižší spotřebu paliva. Prázdný držák není nutné demontovat, je možné jej jednoduše sklopit.