Jak porozumět technice


VÄ›dÄ›li jste o tom, že vÅ¡ude ve svÄ›tÄ› už je opravdu tolik techniky, že by se v tom lidé ani nemuseli pořádnÄ› vyznat? Já pÅ™edpokládám, že lidé, kteří se zajímají o techniku, tak se budou stále zdokonalovat v tom, aby se technicky lépe zdokonalovali a také aby vÅ¡echno vÄ›dÄ›li a mohli také pouÄit ostatní. Já jsem totiž takový typ ÄlovÄ›ka, co se rád uÄí. NaÅ¡tÄ›stí jste také velice rychle uÄím, což je moje velké plus. Takže pro mÄ› různé vÄ›domosti a zkuÅ¡enosti můžu být opravdu rychlé a také hlavnÄ› jsou u mÄ› na první místÄ›. Toužím po tom, abych umÄ›la lépe techniku a abych technice také lépe porozumÄ›la.

Technika nám pomáhá.

Není potom nic horšího, než když potom pracujete v nÄ›jakém sektoru, v nÄ›jakém pracovním oboru, kde je technika a potom tomu vůbec nerozumíte. Docela Å¡ok, ne? Mnoho lidí si říká, že se tak nÄ›co nauÄí, aby tam mohli pracovat. A to se stává, že lidé tÅ™eba pÅ™ecení své zkuÅ¡enosti a také vÄ›domosti a potom v práci úplnÄ› plavou. NÄ›kdy je to opravdu Å¡koda, protože si říkám, že je velice smutné, že lidé tÅ™eba nechápou techniku tak, jak by mÄ›li. Anebo se vůbec u toho nesnaží. A co tÅ™eba různé kurzy, kde by se lidé specializovali na svůj pracovní obor?

Technika je vážně už všude.

Myslím si, že by tohle nebylo opravdu na Å¡kodu, kdyby lidé by více o sebe peÄovali a také si zjiÅ¡Å¥ovali více informací, protože v dneÅ¡ní dobÄ› lidé spíše spoléhají jeden na druhého, že jim ten druhý poradí. Jenomže já jsem takový typ ÄlovÄ›ka, co se radÄ›ji spoléhá sám na sebe. Takže když nÄ›co potÅ™ebuji, tak si prvnÄ› zjistím různé informace na internetu, abych se dozvÄ›dÄ›la, co nejvíce informací o tom, co zrovna potÅ™ebuji vÄ›dÄ›t. A to i tehdy, tÅ™eba když tomu nerozumím. Například technika není extra moje silná stránka, ale když potÅ™ebuji, tak si na internetu zjistím různé informace nebo různé postupy. Jak s tím zacházet anebo jak pokraÄovat, abych v tom uspÄ›la a mÄ›la vÅ¡echno dokonale udÄ›lané. Navíc v poslední dobÄ› mi také dost pÄ›knÄ› pomáhá umÄ›lá inteligence, takže práci mám opravdu hodnÄ› ulehÄenou.