Potřebujete pomoci s copywritingem?

K propagaci výrobní či obchodní společnosti významnou měrou přispívá copywriting. Různé druhy textů, článků, sloganů, reklamních sdělení a propagačních materiálů mohou podstatně ovlivnit obchodování – pomohou podnikům získat, anebo udržet si na trhu dobrou konkurenční pozici, popřípadě zajistit zvýšený zájem o produkty a služby. Vhodný copywriting může tedy vést až k tomu, že firma provozující služby získá nové zakázky, podnikatelé ve výrobní sféře mohou tímto druhem reklamy a propagace podpořit prodej svých produktů a tím celkovou prosperitu podniku.SEO optimalizace
Rozlišujeme dva druhy copywritingu https://www.seolight.cz/copywriting, a to WEB a SEO.

  • WEB Copywriting – jde o psaní pro webové stránky. Tyto texty musí dobře členěné, mají obsahovat klíčová slova, různé seznamy tvořené pomocí odrážek, zvýrazněné nadpisy. Struktura webových článků má být taková, aby byla čtenáři příjemná už na první pohled, což ho přiměje začíst se důkladněji.

Copywriteři se mohou při své práci držet třeba modelu AIDA – Attention (upoutání pozornosti), Interest (vzbuzení zájmu o informace o produktu), Desire (podpořit ve čtenáři přání, anebo dokonce okamžité rozhodnutí o koupi produktu), Action (články a texty přímo i nepřímo vyzývají klienty k zakoupení sortimentu). Tento model je velmi starý, ale byluzpůsoben tak, aby vyhovoval současným elektronickým komunikačním médiím. V reklamě a marketingu se používá často a díky jeho pravidlům lze spotřebitele zaujmout a postupnými krůčky ho posunout od povědomí o výrobku až k jeho koupi.SEO copywriting

  • SEO Copywriting – v tomto případě se jedná o spojení SEO, což znamená optimalizaci pro vyhledávače, a copywritingu. Dokonale sepsaný článek by totiž nebyl nic platný, kdyby ho internetové vyhledávače nenašly. Copywriter tedy musí vytvořit unikátní a obsahově přínosný text, v němž použije zadaná klíčová slova; ta mají být vhodně umístěná – v nadpisu či podnadpisech, v úvodním odstavci, a podobně. Z KW obvykle vedou hypertextové odkazy na webové stránky zadavatele, či na e-shopy, tedy přímo k nabízeným produktům.

Dobře vedený copywriting může, díky reklamnímu efektu a brandingu, pomoci zlepšit image firmy, eventuálně o ní informovat co nejširší část populace.