Pozoruhodná transplantace

Dnešní věda nabízí každou chvíli nový objev. Některé jsou poměrně podstatné, některé jsou důležité méně. Je jich tolik, že se v nich sotva někdo orientuje. Takové, o kterých se běžně informuje i široká veřejnost, jsou nové léky na nemoci, které sužují dnešní společnost. Každý rok je nalezeno mnoho nových látek a postupů, které by měli vyléčit pacienty trpící danými nemocemi. I v České republice existuje několik pracovišť, na nichž dochází k těmto objevům. Některé jsou veřejně dobře známé, o některých je možné se dočíst pouze v odborných článcích.

srdce

              Jedním příkladem za všechny nové možnosti v oblasti kardiovaskulárních chorob, což jsou nemoci, na které u nás umírá každoročně největší množství obyvatel. Patří totiž jednoznačně mezi civilizační choroby. Pracovištěm, které se tímto zabývá je pražský IKEM. To, že zde jsou schopni transplantovat srdce, je hodno obdivu, ročně se zde takových operací provede okolo 35. Toto číslo ovšem není strop možností centra, podle přednosty MUDr. Jana Pirka je omezením malý počet náhradních orgánů, jelikož vybrat takové „nové srdce“ je poměrně náročné. Náhradní srdce musí být dostupné v daný čas, v požadovaném stavu a musí mít takové kvality, aby byla aspoň nějaká pravděpodobnost, že jej bude tělo příjemce tolerovat.

operační sál

Před několika lety se jim podařil opět nový úkol. Nyní již mohou transplantovat srdce, které ještě bije. V takovém případě je orgán po vyjmutí z těla napojen na speciální přístroj, který simuluje fyziologické prostředí a udrží tak srdce tepající. To, v několika obalech k tomu určených, absolvuje převoz, který tak může být delší, než je zvykem a jelikož tepe, ale nečerpá krev, si může odpočinout. Po převozu může být navíc hodnocena jeho způsobilost pro transplantaci. Tato nová metoda by mohla zvýšit počet úspěšných operací a zlepšit tak životní úroveň mnohých pacientů.