Typy předmětů na vysokých školách

Ať už se vrhnete do studia denního či kombinovaného, jedna věc Vás bude zajímat vždy, a to je způsob, jakým jsou ukončeny Vaše předměty. Náročnost semestru se totiž bude výrazně lišit, pokud budete mít pět předmětů ukončených zápočtovým testem a zkouškou, nebo naopak pokud jich budete mít deset se zápočtem za docházku.
dopravní značka
Zápočtové testy?
Zápočet je jedna z formy potvrzení zvládnutí předepsaného obsahu, a většinou se váže spíš k náplni cvičení. Konkrétní forma zápočtového testu i počet pokusů se většinou různí podle vyučujícího. Snadno se tak může stát, že někteří studenti dostanou zápočet za docházku, zatímco jiní musí napsat i několik testů. Test k získání zápočtu nemusí být jen jeden, často bývá požadováno splnění řady průběžných testů, doplněné i vypracováním nějaké práce – referátu či prezentace.
Naopak započtení předmětu za docházku je v podstatě zadarmo. Většinou je předepsaná pouze požadovaná účast, která bohužel často bývá stoprocentní, tedy kdy se musíte zúčastnit každého jednotlivého cvičení.
Zkoušky
Na rozdíl od zápočtů se řeší ve zkouškovém období, a k jejich vykonání musíte mít předmět započten. Ne každý je ale ukončen zkouškou. Stejně tak i zkoušky mezi sebou se liší obtížností i délkou. Některé spočívají pouze v napsání testu, jiné se mohou skládat z několika částí, například části praktické, testové, a ústní teoretické. Taková zkouška se pak může protáhnout na celý den, proto je klíčové se připravit nejen po stránce vědomostí, ale i po stránce vybavenosti jídlem.
vyhodnocení zkoušky
Na vykonání zkoušky také máte řádem dané vysoké školy pevně stanovený počet pokusů. Na některých školách jsou pokusy tři, jinde jen dva. Na některých univerzitách můžete navíc zažádat i o děkanský termín, pokud je k tomu důvod. Ani při vyčerpání pokusů ale nemusíte věšet hlavu. Předmět si můžete zapsat na další rok, a stejný počet pokusů máte k dispozici znovu.