Souvisí opravdu všechno se vším?

V posledních dvaceti letech proniká kvantová fyzika snad do všech oborů lidské činnosti. V roce 2016 vystoupil známý profesor kvantové fyziky s odvážným tvrzením: Pokud člověk vymění negativní myšlenku za pozitivní, ovlivní tak realitu všech lidí na světě. Velkou ideou tohoto jevu je propojení světa rozumu a světa intuice. Jenom tak lze, slovy profesora kvantové fyziky, trvale udržet příznivou budoucnost naší civilizace.
Základem tohoto kvantového posunu je jeho vědecký základ. Kvantové fyziky – nové vědy, založené na silném vědomí, celostní evoluční biologii a kvantové fyziky.
Kvantová fyzika - urychlovač částic
Existuje hypotéza kolektivní paměti, která spojuje každý biologický druh a přesahuje čas i prostor. Zjednodušeně si ji lze představit jako databázi vzorců, vzpomínek či zkušeností. Do které všichni přispívají a rovněž z ní mohou všichni těžit.
Kvantová fyzika - paralelní vesmír

Jakým způsobem může jednotlivec přispět k udržení civilizace?

 
Realitu tvoří každý svými slovy, které obsahují různé vibrace. Nejčastěji používaná slova tvoří celospolečenskou realitu. Vytvářejí programy, podle kterých se mění stav zdraví či nemoci, štěstí nebo neštěstí. Myšlenky, které se skládají ze slov, jsou nedílnou součástí vědomí Vesmíru.
Pokud jsme, dle poznatků kvantové fyziky, sluneční bytosti a každá buňka, vyzařující světlo z chromozomů v jádru, nese genetickou informaci DNA, jejíž struktura se podobá počítačovému kódování. DNA reaguje na vibraci a frekvenci slov a myšlenek. Kvantovým léčením je možnost přeprogramování informací uložených v DNA. Pozitivním slovem, myšlenkou, emocí. Mysl nám umožňuje nejen vytvářet tvořivou energii či životní sílu, ale rovněž je nástrojem k vlastnímu sebezničení. Vibrace slov a myšlenek vytvářejí projekce, které se přenášejí do kvantového Vědomí Vesmíru. A je na každém z nás, jestli to budou vibrace pozitivní, nebo negativní. Platí tu stará moudrost: Co nechceš, aby ti dělali druzí, nedělej ty jim.