Úskalí hliníkových vodičů

O elektřině v hliníku někteří odborníci tvrdí, že jde o časovanou bombu. Proč právě hliník je tím nebezpečným prvkem a jak je možné, že v československých domácnostech sloužil déle, než půl století?
černá prodlužovačka

V čem tkví problém

Hliník má sám o sobě nižší mechanickou pevnost než měď, to však v případě elektrických vodičů nehraje příliš velkou roli. Zásadní jsou dvě věci, kvůli kterým jsou hliníkové rozvody na některých místech problematické.
Pracovní a ochranný nulák – veškeré rozvody v hliníku se za socialismu prováděly pouze dvoužilovými kabely. Tím pádem byl pracovní a ochranný nulák sdružen do jednoho vodiče. To však již v současné době neodpovídá bezpečnostním normám. Ty totiž dbají na to, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem v okamžiku porušení izolace mezi fází a kovovou kostrou spotřebiče a zároveň při přerušení nuláku. Takový úraz by hrozil pokaždé při dotyku přístroje holou kůží, a i když je něco takového málo pravděpodobné, nelze tuto situaci úplně vyloučit.
slunce nad dráty
V praxi lze většinou tolerovat hliníkové vedení u světelných okruhů, kde nedochází ke kontaktu se svítidlem, zvláště u těch stropních. V každém případě se doporučuje provést rozvody v mědi v koupelně a v kuchyni.
Přechodový odpor – kromě dvoužilového vedení nejsou hliníkové kabely špatným řešením, ve své době byly dostačující a k úrazům elektrickým proudem v domácnostech docházelo zřídka. Problematický je však především tzv. přechodový odpor mezi vodičem a šroubem ve svorkovnici. Tepelnou dilatací, tedy roztažením hliníku průchodem proudu a jeho následným ochlazením se šroubový spoj povoluje. Dochází k tomu tehdy, je-li vodič příliš zdeformován šroubem, jeho roztažení je nerovnoměrné, zatímco ochlazování (po vypnutí proudu) již rovnoměrné je. Právě nerovnoměrné zahřívání a ochlazování způsobuje povolení kontaktu, čímž vzniká přechodový odpor, a ten celý spoj ještě více zahřívá. Odpor se navíc zvýší postupnou oxidací konce hliníku, kdy se jeho povrch pokryje tenkou nevodivou vrstvou oxidu hlinitého Al2O3.
Z tohoto důvodu bylo již před půl stoletím vydáno doporučení pravidelně dotahovat šroubové spoje ve všech svorkovnicích, zásuvkách a vypínačích kvůli omezení rizika vzniku požáru, ale to byla pouhá teorie a prakticky to téměř nikdo neprováděl.